Μελέτες

Μελέτες

Γλωσσολογία και γλωσσική διδασκαλία / Εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να συνεισφέρει στη συζήτηση αναφορικά με το πώς η γλωσσολογική ανάλυση μπορεί να συμβάλει στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό σχολείο. Για αυτόν τον σκοπό, αναλύει θέματα που αφορούν τη σχέση μεταξύ Γλωσσολογίας και γλωσσικής διδασκαλίας και εξετάζει τρόπους ενσωμάτωσης των γλωσσολογικών εννοιών, ευρημάτων και αναλύσεων από τα επίπεδα της Φωνολογίας, της Μορφολογίας, της Σύνταξης, της Σημασιολογίας και της Πραγματολογίας στη γλωσσική διδασκαλία στις τάξεις Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ Δημοτικού.

Βυζαντινή τέχνη : Η "αβασίλευτη" δόξα του βυζαντινού ελληνισμού: Βυζαντινή περίοδος

Η αίσθηση του ωραίου και η καλλιέργεια των τεχνών υπήρξαν βασικές προαιώνιες ανάγκες ζωής για τον άνθρωπο. Το δίτομο έργο «Βυζαντινή Τέχνη» φιλοδοξεί να προσφέρει μια συνοπτική, αλλά εμπεριστατωμένη εικόνα της τέχνης στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέσα από τις διάφορες μορφές της και σ’ όλες τις μεγάλες περιόδους της.

Ο παρών πρώτος τόμος περιλαμβάνει την τέχνη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (330-1453), ενώ ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει την τέχνη των μεταβυζαντινών χρόνων (15os-19ος  αι.).

Η Ειρωνεία στη Λογοτεχνία

Η θεωρία της λογοτεχνίας, που απορρέει από τους στοχασμούς του Βαλερύ ή αυτούς των Ρώσων φορμαλιστών και η οποία είχε μια σημαντική εξέλιξη στην Ευρώπη, από το 1960 και μετά, μετέφερε κυρίως την προσπάθεια προβληματισμού πάνω σε έννοιες ή ερωτήματα όπως αυτά των "απλών φορμών", του "είδους", "της αφήγησης" στο ποιητικό κείμενο, ή πάνω στην έννοια της "δομής" ή των "σχημάτων λόγου", παρμένων από την αρχαία ρητορική.

Σελίδες

 

Social Media

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Newsletters

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.