Αδίδακτο κείμενο αρχαίων ελληνικών για τη Β΄και Γ΄ τάξη του ενιαίου λυκείου : 40 κριτήρια αξιολόγησης στους αττικούς ρήτορες

Κατηγορία Βιβλίου: 

Το ανά χείρας βιβλίο απευθύνεται σε δύο κατηγορίες ανθρώπων με διαφορετικό στόχο για την καθεμία. Αρχικά, απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου με στόχο να τους παρέχει ένα επαρκές υλικό, ώστε να εργαστούν σε ρητορικά κείμενα και να εξασκηθούν τόσο στη μετάφραση και στη νοηματική ανάλυση κειμένου όσο και στη γραμματική και στο συντακτικό. Έπειτα, απευθύνεται στους συναδέλφους, με στόχο να έχουν στα χέρια τους χρήσιμο υλικό που θα τους βοηθήσει κατά τη διδακτική πράξη.

 

Τα αποσπάσματα που επελέγησαν ανήκουν στους λόγους των ρητόρων του «κανόνα των δέκα αττικών ρητόρων» και η επιλογή έγινε με βάση τρία στοιχεία:

 

• να αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα του αττικού ρητορικού λόγου

• να χαρακτηρίζονται από νοηματική και δομική αυτοτέλεια

• να είναι πλούσια σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.

 

Σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης κρίθηκε αναγκαίο να ενταχθούν μία ερώτηση μετάφρασης, μία ερώτηση κατανόησης και γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις. Οι ασκήσεις γραμματικής αφορούν το ονοματικό και το ρηματικό μέρος και έχουν ως στόχο να καλλιεργήσουν στο μαθητή τόσο τη δεξιότητα αναγνώρισης τύπων στον αρχαίο ελληνικό λόγο όσο και τη δεξιότητα μετασχηματισμού τους. Σε επίπεδο συντακτικού σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης παρουσιάζονται πέντε ασκήσεις που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

• συντακτική αναγνώριση λέξεων

• αναγνώριση και ανάλυση δευτερευουσών προτάσεων

• ασκήσεις συντακτικού:

Ø  μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίθετο

Ø  ανάλυση των ρηματικών επιθέτων σε – τέος

Ø  εκφορά του β΄ όρου σύγκρισης

Ø  μετατροπή του ευθέος λόγου σε πλάγιο και το αντίθετο

Τιμή: 

17.80€

Τρόπος Πληρωμής: 

Αντικαταβολή (+ ταχυδρομικά έξοδα)

Εξώφυλλο Βιβλίου: 

Οπισθόφυλλο Βιβλίου: 

 

Social Media

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Newsletters

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.